Design Engineer - Storage & Conveying

- Til international vækstorienteret virksomhed
Haarslev Industries A/S er en førende global producent af proces- og anlægsudstyr, der leverer kraftfulde løsninger til gavn for det globale miljø. Virksomheden leverer komplette systemer og udstyr til behandling af animalske biprodukter, husholdningsaffald, spildevandsslam, biobrændstoffer og biprodukter fra mad og drikkevareproduktion.

Haarslev koncernen har projekt- og produktionssteder i Danmark, Spanien, Brasilien, Tyskland, Tyrkiet og Kina samt salgs- og servicelokationer i Norge, Peru, USA, Malaysia, New Zealand, Indien, Frankrig og Rusland. Haarslev Industries A/S beskæftiger ca. 1.200 medarbejdere på verdensplan, hvora godt 450 medarbejdere er i Danmark. Til hovedkontoret i Hårslev søger vi en dygtig Design Engineer.
Jobbet

Med reference til virksomhedens Engineering Centre Manager for Storage & Conveying, bliver du en del af et kompetent team der arbejder ud fra hovedkontoret på Fyn.

På lige fod med de øvrige Engineering Centre, leverer Storage & Conveying specifikke og afgrænsede designs, som en del af leverancen af et komplet kundetilpasset anlæg. Dette kan være som en del af et nysalg eller som opgradering til et eksisterende anlæg.

Sammen med det øvrige team, får du ansvaret for at designe og udvikle anlæg indenfor din anlægsfamilie samt at udarbejde tegningsmateriale og styklister. Inden for dit specifikke område får du en fornem opgave i løbende at bidrage til vedligeholdelse og forbedring af tegningsmateriale i henhold til virksomhedens interne standardiseringsprojekt.

Dit primære fokus og ansvarsområde vil være:

  • Design/konstruktion i 2D og 3D.
  • At sikre kvaliteten i egen leverane – herunder sikring af produktionsgrundlag, overholdelse af økonomiske rammer samt overholdelse af deadlines.
  • At være en aktiv del af det tværfaglige samarbejde – herunder sikre realisering af tegninger til fysisk konstruktion.
  • At bidrage til sparring og et gensidigt højt informationsniveau i forhold til kollger.
  • At deltage i udvikling og standardiseringsprojekter på ad hoc-basis.

Din profil

Du er uddannet produktionsteknolog, teknisk designer eller maskiningeniør og gerne med en håndværksmæssig baggrund som fx smed. Vigtigst er dog, at du har minimum to års erfaring med udvikling og konstruktion i 3D fra en tilsvarende stilling.

Du behersker dansk og engelsk samt har indgående erfaring med 3D tegning i Inventor – alternativt SolidWorks eller tilsvarende.

Som person er du struktureret, vedholdende og kvalitetsbevidst. Du formår at fastholde fokus, også når hverdagen er travl og opgaverne mange. Du arbejder ansvarsbevidst og forstår vigtigheden af samarbejde – det er derfor naturligt for dig, at inddrage dine kolleger i dit daglige arbejde.

Du tilbydes

Du tilbydes en selvstændig stilling i en dynamisk og væksorienteret global virksomhed der er præget af teamånd og samarbejde. Haarslev Industries kernevædi er ”Working Together” ligesom ”On time, Complete & Error free” er et princip, der arbejdes efter.