QSE-ansvarlig

- nyetableret stilling i moderne, nærværende og synlig forsyningsvirksomhed
Tønder Forsyning A/S er leverandør af vand, spildevands- og affaldsløsninger i Tønder Kommune. Tønder Forsyning A/S er 100% ejet af Tønder Kommune og beskæftiger 75 personer. I dag drives fem genbrugsstationer, 17 renseanlæg og tre vandværker og der omsættes for 150 mio. kr. årligt.

Tønder Forsyning A/S ønsker at være en synlig virksomhed i området, ved at fremstå nærværende og tilgængelig for kunder og samarbejdspartnere, samt løbende at have fokus på udvikling af produkt- og serviceydelser.

I Tønder Forsynings strategiplan er der opstillet mål omkring kvalitetssikring og procesoptimering, der skal være med til at sikre virksomhedens fremtidige udvikling. Alt dette skal understøttes at et ledelsessystem.

Tønder Forsyning er ISO 22000 certificeret samt arbejdsmiljøcertificeret OHSAS 18001.

Organisatorisk:

Den kvalitetsansvarlige refererer til direktøren for Tønder Forsyning A/S.
Stillingen

Som et led i Tønder Forsynings fortsatte udvikling er der etableret en nyoprettet stilling som QSE-ansvarlig.

Med reference til direktøren bliver det dit ansvar at drive og implementere kvalitetsledelsessystemer. Du bliver således det daglige omdrejningspunkt i organisationen inden for QSE området og dermed en vigtig sparringspartner på tværs afdelingerne.

Dine primære ansvarsområder bliver:

  • Sikre ensartethed og fremdrift i Tønder Forsynings anvendelse af systemerne på QSE-området
  • Koordinere, udføre og løbende optimere daglige aktiviteter og opgaver indenfor kvalitetsområdet
  • Sikre implementering og forankring af QSE-viden i organisationen
  • Tovholder for ISO 9001 og ISO 14001
  • Indgå i tværfaglige sammenhænge internt samt som Tønder Forsynings repræsentant i eksterne sammenhænge
  • Sikre at Tønder Forsyning er ajour indenfor lovgivning og myndigheder ift. QSE-området

På sigt vil du indtræde i arbejdet omkring AMU, hvor du vil varetage opgaven som daglig sikkerhedsleder.

Dig

Du har formentlig en relevant uddannelse på bachelorniveau. Alternativt har du væsentlig praktisk erfaring med kvalitetsledelsessystemer – gerne fra en fødevareproducerende virksomhed eller anden relevant sammenhæng.

Du har praktisk erfaring med at arbejde med ISO-standarder, herunder de relevante strukturer. Ydermere har du arbejdet i en tværfagligt koordinerende rolle.

Det er afgørende, at du har en bred forretningsforståelse og forstår vigtigheden af tværfagligt samarbejde. Du sætter høje standarder for kvalitet og med din systematiske tilgang, når du konsekvent målet.

Som person engagerer du dig og formår at få folk med dig. Du er involverende og vægter vidensdeling højt. Du kan omsætte ny viden og information til ændrede arbejdsgange og processer og du er en naturlig aktiv medspiller i forankringsprocessen.

Du tilbydes

En selvstændig og udfordrende stilling hos innovativ forsyningsvirksomhed. Du tilbydes en nyoprettet og central rolle bredt funderet på tværs af organisationen. Du får i høj grad muligheden for at sætte dit eget præg på hverdagen.