Executive Search

Vi gennemfører Executive Search, hvor vi ved brug af professionelle metoder klarlægger markedet med henblik på identifikation af relevante kandidater, som vi diskret kontakter og screener i forhold til det pågældende job.

Rekruttering

Vores koncept tager afgørende højde for dagens jobmarked, der er præget af stor efterspørgsel efter de bedst kvalificerede medarbejdere.

Ved hver opgave definerer vi i samarbejde med kunden den bedste rekrutteringsstrategi, hvor vi altid kombinerer en række forskellige måder at tiltrække de bedste kandidater på.

Under rekruttering håndterer vi således kandidater, der selv aktivt er i jobmarkedet.

Organisational Audit

Organisational Audit består af en gennemgang og en vurdering af hver enkelt person, en audit (analyse) og konkrete råd og anbefalinger. Organisational Audit kan bruges på alle niveauer i organisationen; fra bestyrelse, direktion og ledergruppe til afdelinger og mindre teams.