PROMANDO EXECUTIVE

Promando Executive har som speciale at levere search, assessments og coaching ydelser.

Promando Executive’s primære målgruppe er dels koncerner, hvor vi har mange års erfaring i at rekruttere specialister og ledere op til SVP niveau dels SME virksomheder, hvor vi ligeledes er yderst erfarne i at rekruttere til stillinger på direktionsniveau.  

Promando Executive leverer ydelser kendetegnet ved:

  • Høj kvalitet med udgangspunkt i grundighed og en dyb forståelse for rekruttering til stillinger på executive niveau oparbejdet gennem mere end 25 års erfaring 
  • Promando har udviklet en særlig metode til afdækning af kandidaters evne til eksekvering. Evnen til at sætte en strategisk retning er vigtig på executive niveau – evnen til at eksekvere er tre gange vigtige. 
  • Forståelse for den menneskelige faktor. Det kræver en grundlæggende forståelse af, hvor mennesker primært henter deres energi, for at kunne identificere mennesker, der skaber de ønskede resultater 
  • Erfarne konsulenter med indgående kendskab til executive search