Halinspektør med ansvar for et af landets største idrætsanlæg

Virksomheden

Frederiksberg Idræts-Union er en selvstændig paraplyorganisation for den organiserede idræt på Frederiksberg. FIU’s formål er at varetage idrættens interesser på Frederiksberg, herunder at skabe de bedst mulige vilkår for idrætsforeningerne, både hvad faciliteter og profilering af idrættens tilbud angår.

FIU driver fem større idrætsanlæg, der tilsammen huser ca. 49 idrætsforeninger og danner den daglige ramme om godt 17.000 aktive idrætsudøveres hverdag midt i storbyen.

FIU har et tæt samarbejde med idrætsforeningerne, udmøntet blandt andet via brugergrupper på de enkelte anlæg, samt forskellige idrætsfaglige udvalg.

FIU har sammen med Frederiksberg Kommune vedtaget ambitiøse visioner for udviklingen af idrætslivet på Frederiksberg – med det primære mål at få flere idrætsaktive borgere på Frederiksberg.

Det fremtidige mål for FIU og deres 30 faste medarbejdere er fortsat at servicere og udvikle foreningstilbuddene på de enkelte anlæg samt at sikre et bredt udbud og en høj kvalitet af idrætstilbud i samarbejde med både kommunen, foreningerne og eksterne samarbejdspartnere.

Jobbet

Med reference til FIUs direktør får du det overordnede ansvar for drift og administration af Frederiksberg Hallerne, som er FIU’s største anlæg.
Du indgår i FIU’s ledergruppe, som sammen arbejder målrettet på fortsat at forbedre rammerne for aktiviteterne på anlæggene. Brugerne er primært idrætsforeningerne, men der er også eksterne indlejere tilknyttet anlæggene i både dag- og aftentimerne.

Du får ledelsesansvaret for i alt 6 medarbejdere, og dine arbejdsopgaver omfatter:

 • Daglig ledelse og administration af idrætsanlæggene
 • Indgåelse af aftaler og kontrakter med brugere af idrætsanlæggene
 • Ledelse og motivation af medarbejderne på anlægget
 • Fastholdelse og udvikling af den høje brugertilfredshed, herunder dialog med brugerne
 • Initiativer til bedre udnyttelse af anlæggenes kapacitet, herunder de kommercielle muligheder ved udlejning mv.


Du har det overordnede ansvar for, at reparations-, vedligeholdelses- og renoveringsprojekter på anlægget og på tværs i FIU planlægges og gennemføres. Ligeledes forventes du naturligt at indgå i og dyrke relevante netværk.

Du får en udstrakt grad af frihed til at tilrettelægge din arbejdsdag, som i en vis udstrækning også vil indbefatte møder og aktiviteter om aftenen og i weekender.

Din profil

Du motiveres af at skabe de optimale rammer for idrætsforeningerne og af at udvikle og drive disse i overensstemmelse med brugernes behov og ønsker.

Du er i dag i berøring med foreningslivet og har derigennem et engagement og en god forståelse for foreningsbrugere og for, hvad der kræves for succes.

Du har relevant erfaring med personaleledelse, og vi lægger vægt på, at du er både service- og forretningsorienteret i din tilgang til opgaverne. Det er væsentligt, at du forstår regnskaber og har erfaring med at udarbejde budgetter. Du har stærke mundtlige og skriftlige kommunikative evner.

Som person er du:

 • motiverende og har gennemslagskraft
 • udadvendt og inspirerende
 • handlingsorienteret og proaktiv
 • systematisk og struktureret
 • robust og vedholdende
 • positiv, loyal og humoristisk.


Du har en uddannelsesmæssig baggrund, som underbygger ovennævnte kompetencer indenfor planlægning, ledelse og kommunikation, men vi stiller ikke krav til en specifik uddannelse.

Du tilbydes

En spændende og udfordrende stilling i en aktiv, udviklingsorienteret idrætsorganisation med en bred berøringsflade til idrætsudøvere, brugere og borgere på Frederiksberg.

Stillingen giver gode muligheder for faglig og personlig udvikling.

Kontakt

Samtaler holdes løbende i København, og der er derfor ingen ansøgningfrist.

Virksomheden får ikke kendskab til din henvendelse uden din accept.

Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte Birgitte Eilersen via mail mail@promando.dk eller på telefon +45 35 25 40 80.

Beliggenhed

Hovedstaden

Yderligere information
Match kriterier
Disse ledige stillinger kunne måske også være interessante for dig.
Nine A/S
Placering Hovedstaden
Nasarius ApS
Placering Greater Copenhagen
e-Boks A/S
Placering Stockholm
Frederiksberg Idræts-Union
Placering Hovedstaden
Cardlay A/S
Placering Hovedstaden
Cardlay A/S
Placering Hovedstaden
Sundolitt A/S
Placering Billund
SteelSeries
Placering Copenhagen
Jorgensen Engineering a/s
Placering Odense
Jorgensen Engineering a/s
Placering Odense